Pezinok

Slávnostné stretnutie pezinských jubilantov

<p>Mesto Pezinok si v stredu 6. decembra 2023 v Dome kultúry pre takmer 40 jubilantov, ktorí v ostatnom štvrťroku oslávili 80, 85, 90 a viac rokov, pripravilo slávnostné stretnutie na počesť ich významného životného jubilea. Všetkých oslávencov a oslávenkyne na stretnutí privítal primátor mesta Pezinok Roman Mács a zástupkyňa primátora Kvetoslava Štrbová.</p>

<p>„Vy ste práve tí dôchodcovia, ktorí sú vzorom a ktorí nám ukazujú, ako žiť a mať zo života radosť. A ja som veľmi rád, že ste našou inšpiráciou, že dokážeme spoločne počas roka urobiť mnoho vecí, z ktorých má radosť celý Pezinok,“ uviedol primátor Roman Mács.</p>

<p>Predstavitelia mesta osobne zablahoželali všetkým zúčastneným k ich významnému jubileu. Súčasťou blahoželania bolo aj odovzdanie pamätného listu, kvetu a finančného príspevku. Jubilanti a jubilantky sa zapísali do kroniky mesta Pezinok a na záver si urobili spoločnú fotografiu a pripili si na ich okrúhle životné výročie.</p>

<p>Súčasťou slávnostného stretnutia je aj program. Všetkých prítomných potešili žiaci ZUŠ E. Suchoňa hudobným vystúpením a zatancovali mladí tanečníci z klubu PETAN.</p>

<p>A aký je recept na dlhý život? Jeden z jubilantov odpovedal takto: „Pohyb, pohyb a ešte raz pohyb a striedmo, normálne jesť.“</p>

<p>Tým, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli podujatia zúčastniť, prídu zablahoželať pracovníci mestského úradu domov.</p>

<p>A aj vy v budúcom roku 2024 budete oslavovať životné jubileum 80, 85, 90 a viac rokov a máte záujem, aby vám predstavitelia mesta zablahoželali osobne, v prvom rade vás prosíme o vyplnenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.<br />
Dokument nájdete na webe mesta Pezinok: <a href="https://www.pezinok.sk/zivotne-situacie/72/jubilanti-suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov">https://www.pezinok.sk/zivotne-situacie/72/jubilanti-suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov</a></p>

<p>Naši pezinskí seniori sú veľmi aktívni. Zapájajú sa do aktivít v meste, sú súčasťou rôznych organizácií – spevácke zbory, Pezinský Kreatív či Jednota dôchodcov Slovenska, vyvíjajú aktivity v rámci denných centier, športujú, študujú na Akadémii tretieho veku či sa zúčastňujú rôznych projektov – ako napríklad Dnes varíme my, alebo pomáhajú pri skrášľovaní nášho mesta. Za to všetko im patrí veľké poďakovanie.</p>

<p>Prečítajte si aj o <a href="https://www.pezinok.sk/novinka/6804/mesto-pezinok-ponuka-seniorom-mimoriadne-aktivity">mimoriadnych aktivitách</a>, ktoré pre seniorov a seniorky pripravuje naše mesto.</p>

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.pezinok.sk//novinka/6834/slavnostne-stretnutie-pezinskych-jubilantov.

Back to top button