Chmeľnica

Výstava – Nemci na Spiši v Múzeu v Spišskej Novej Vsi

V rámci takmer celoročnej výstavy Nemci na Spiši v múzeu v Spišskej Novej Vsi sme sa dňa 03.12.2023 s deťmi zo ZŠ s MŠ v Chmeľnici zúčastnili príjemného adventného podvečera, kde sme mohli prezentovať našu nemeckú kultúru tentoraz v podaní tradičných nemeckých vianočných piesní. S nadchádzajúcim dňom sv. Mikuláša deti zaspievali v našom dialekte pieseň o Mikulášovi, čo prítomných veľmi zaujalo. A nás zasa zaujala výstava, ktorá prináša mnoho obrazového materiálu, tradície a zvyky práve z našej obce. Ak máte cestu okolo, určite sa v múzeu zastavte.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.chmelnica.sk/article-item-sk/vystava-nemci-na-spisi-v-muzeu-v-spisskej-novej-vsi/.

Back to top button