Spravodajstvo

Hospodársky výbor odporučil zopakovať kontrolu NKÚ v podniku Letových prevádzkových služieb aj v roku 2025Kontrolóri pri prvej kontrole LPS vytkli vysoké traťové a terminálne poplatky, za ktoré môžu podľa NKÚ aj veľmi vysoké benefity pre zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.aktuality.sk/clanok/i121CKy/hospodarsky-vybor-odporucil-zopakovat-kontrolu-nku-v-podniku-letovych-prevadzkovych-sluzieb-aj-v-roku-2025/.

Back to top button