Rímskokatolícka cirkev

Tvít Svätého Otca Františka: Zbavme sa prekážok na našej ceste k svätosti

„Boh, ktorý prichádza do nášho ľudského stavu, si volí chudobu. Aj nás rovnako povoláva vrátiť sa k tomu najpodstatnejšiemu v živote, odhodiť všetko, čo je zbytočné a čo sa môže stať prekážkou na našej ceste k svätosti.“

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231205031.

Back to top button