Rímskokatolícka cirkev

Rada kardinálov s pápežom sa zišla na poslednom zasadnutí v tomto roku

Pápež František vyzdvihol jednu dôležitú tému, ktorá je v centre úvah s kardinálmi a to je úloha žien v Cirkvi. O tejto téme pápež hovoril 30. novembra na stretnutí s Medzinárodnou teologickou komisiou.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231204049.

Back to top button