Bratislava - Ružinov

Oznámenie o začatí konania – oznamuje – začatie konania o predčasnom užívaní – „Rýchlostná cesta R7, Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz”

Zverejnené 04.12.2023 – 20.12.2023. Značka: č.32073/2023/SCDPK/103091. Popis: Deň doručenia: 19.12.2023.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.ruzinov.sk/sk/uradna-tabula/view/id:10928.

Back to top button