Bratislava - Vajnory

Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva

Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva

kulka

Návrh všeobecne záväzného nariadenia je možné pripomienkovať mailom na kulka@vajnory.sk alebo priamo na úrade v kancelárii č. 106 v dňoch od 05.decembra 2023 do 15. decembra 2023

Dátum vydania

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vajnory.sk/board/navrh-vzn-o-dani-za-uzivanie-verejneho-priestranstva.

Back to top button