Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Bratislava-Vajnory oslávila 10 rokov fungovania farskej charity

Farská charita vo Vajnoroch je súčasťou Bratislavskej arcidiecéznej charity. Už jedno desaťročie podáva farská charita pomocnú ruku núdznym vo farnosti prostredníctvom potravinovej pomoci i ošatenia.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231204032.

Back to top button