Prešov - Sídlisko 3

Aktuálne oznamy k 3. decembru 2023

Dnes je po všetkých sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. K podpore môžete využiť aj viaceré možnosti uvedené na plagáte. Vopred vám Pán Boh zaplať! Na každodennú večiereň vás pozývame dnes o 17.00 hod. V pondelok 4. decembra sa o 17.45 hod. pomodlime Moleben pred Narodením. V stredu 6. decembra máme sviatok sv. […]

Automaticky prebrané zo zdroja: http://sidlisko3.sk/aktualne-oznamy-k-3-decembru-2023/.

Back to top button