Rímskokatolícka cirkev

Spolok sv. Vojtecha vydal publikáciu s názvom Na ceste k Jezuliatku

Je pokračovaním série publikácií pod názvami Jezuliatko prichádza, Jezuliatko opäť prichádza, Jezuliatko medzi nami a K Jezuliatku so svätožiarou, ktoré vyšli  na Advent a Vianoce rokoch 2018 a 2019, 2020 a 2022.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231201030.

Back to top button