Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Handlová – zámer priameho nájmu č. 10/2023

Zámer č. 10/2023 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tsk.sk/uradna-tabula/odpredaj-najom-majetku-ovzp/sos-handlova-zamer-priameho-najmu-c.-10-2023.html?page_id=1119931.

Back to top button