Bratislava Staré Mesto

Bulletin 3. 12. 2023 – 1. adventná nedeľa, Pamiatka posvätenia chrámu

Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi. Zj 21,3

Bulletin 3.12.2023.pdf

Kázať biskupka Evanjelickej cirkvi v Nórsku Kari Veiteberg. Preklad do slovenského jazyka bude k dispozícii priamo v kostole, v tlačenej verzii Poriadku Služieb Božích.

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.velkykostol.sk/2023/bulletin-3-12-2023-1-adventna-nedela-pamiatka-posvatenia-chramu/.

Back to top button