Levoča

Upovedomenie o začatí správneho konania – Centrum voľného času Olymp Levoča, Ulica J. Francisciho 10, 054 01 Levoča, IČO: 37874110

Upovedomenie o začatí správneho konania. Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.levoca.sk/oznamy-mesta/2023/upovedomenie-o-zacati-spravneho-konania-centrum-volneho-casu-olymp-levoca-ulica-j-francisciho-10-054-01-levoca-ico-37874110/.

Back to top button