Spravodajstvo

Rezort životného prostredia vyhlásil výberové konanie na riaditeľa Správy Národného parku Veľká FatraZáujemca by mal mať odbornú prax aspoň štyri roky v oblasti ochrany prírody alebo lesníctva, alebo riadiacu prax, a zároveň znalosti o postavení, činnosti a úlohách národného parku.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.aktuality.sk/clanok/kQuB64h/rezort-zivotneho-prostredia-vyhlasil-vyberove-konanie-na-riaditela-spravy-narodneho-parku-velka-fatra/.

Back to top button