Rímskokatolícka cirkev

V obci Lúčina si pripomenuli 100 rokov od narodenia brata Víta Bugoša

Svätá omšu slávil P. Ján Halama SVD spolu s miestnym farárom Jozefom Juraškom a so synovcom brata Víta Pavlom Bugošom. V kostole sa zišla širšia rodina brata Víta ako aj miestni farníci.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231127031.

Back to top button