Rímskokatolícka cirkev

Ekumenické spoločenstvo pozýva na adventný večer slova a hudby

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločenstiev na území mesta Košice pozývajú v spolupráci s farnosťou v Poľove, Materskou školou v Poľove a Mestskou časťou Košice-Poľov na Ekumenický adventný večer slova a hudby.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231127024.

Back to top button