Spravodajstvo

Zraniteľné technológie budú na Zemi chránené pred kozmickým žiarením

Košickí vedci predstavujú unikátny projekt, ktorý bude detegovať a predpovedať narušenia na hranici medzi vesmírom a Zemou zodpovedné za výpadky komunikačného spojenia so satelitmi. Prototyp služby je výsledkom spolupráce medzi Ústavom experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, Fakultou elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a IT spoločnosťou GlobalLogic Slovakia. Informovala o tom hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.

Riešenie financovala a v budúcnosti bude využívať Európska vesmírna agentúra. “Teší ma, že služba, ktorú sme vyvinuli, môže byť užitočná pre celoeurópsku sieť kozmickej bezpečnosti a že sme ju pripravili vďaka veľmi efektívnej spolupráci študentov a odborníkov z oblasti vedy, vzdelávania a IT priemyslu,” zhodnotil Šimon Mackovjak z oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV.

Hlavnou úlohou služby ASPIS je monitorovať a predpovedať prítomnosť takvzaných ionosferických scintilácií nad daným územím. Ide o riziko, ktorému musia čeliť pozemné prijímače navigačných družíc, napríklad GPS alebo Galileo, keď dochádza k poškodeniu alebo až k strate signálu.

Môže to mať negatívny vplyv na presné určenie polohy alebo času pozemného prijímača, čo je nežiaduce napríklad pre dopravné systémy.

“Efekt scintilácie už určite každý videl. Keď sa napríklad pozeráte na nočnú oblohu, tak sa nám môže zdať, že sa niektoré hviezdy mihotajú. Je to spôsobené poruchami v dolnej zemskej atmosfére, ktoré takto ovplyvňujú viditeľné svetlo prichádzajúce k nám z hviezd. So satelitmi na orbite Zeme komunikujeme pomocou rádiových vĺn, a tie keď prechádzajú cez elektricky nabitú ionosféru – vrchnú vrstvu atmosféry Zeme, tiež môže dochádzať k efektu scintilácie,” doplnil Mackovjak.

Ako povedal, vyvinuli autonómny systém na spracovanie dát a výpočet predpovedí udalostí pomocou strojového učenia. Vývoj modelu zabezpečoval tím docenta Petra Butku z Katedry kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE.

Jednotliví aktéri projektu už niekoľko rokov v Košiciach budujú komunitu, ktorá prepája výskum vesmíru a najmodernejšie IT technológie. Majú za sebou spoločnú organizáciu letných škôl, prezentáciu na Expo Dubaj či publikovanie vedeckých článkov. Aktuálne sa tiež podieľajú na spustení Východoslovenského vesmírneho klastra.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://hn24.hnonline.sk/hn24/96117483-zranitelne-technologie-budu-na-zemi-chranene-pred-kozmickym-ziarenim.

Back to top button