Žilina

voľné pracovné miesto – Údržbár/elektrikár (vodič)

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ v Žiline – Údržbár/elektrikár (vodič) Predpokladaný termín nástupu : 01.11.2023 Základné požiadavky: stredná odborná škola (elektrotechnická )s výučným listom, prax min. 3 roky v remeselných činnostiach, osvedčenie podľa vyhlášky MPSVR SR č. […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.zilina.sk/oznamy-mesta/2023/volne-pracovne-miesto-udrzbar-elektrikar-vodic/.

Back to top button