Bratislava - Petržalka

PETRŽALKA 2029: Kvalitné podmienky pre šport a voľný čas

Petržalka vo svojom pláne na najbližších 7 rokov nezabúda ani skvalitnenie športu. Mestská časť Bratislava-Petržalka v uplynulom roku pripravila aj vďaka spolupráci s verejnosťou strategický dokument s názvom PETRŽALKA 2029. Ide o program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obsahujúci priority, ktoré chceme dlhodobo rozvíjať a implementovať v praxi. Súčasťou nášho programu je 7 podrobne rozpracovaných […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.petrzalka.sk/2023-09-28-petrzalka-2029-kvalitne-podmienky-pre-sport-a-volny-cas/.

Back to top button