Vranov nad Topľou

Výstavba fotovoltických zariadení v základných školách

S cieľom zvýšiť podiel obnoviteľných
zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe sa mesto Vranov nad
Topľou v jarných mesiacoch prostredníctvom základných škôl zapojilo do
výzvy Ministerstva životného prostredia SR a z operačného programu kvalita
životného prostredia tri základné školy získali finančné prostriedky na
realizáciu výstavby fotovoltických zariadení.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vranov.sk/www.vranov.sk/Aktuality-a-oznamy/Aktuality/1970/.

Back to top button