Bratislava - Petržalka

PETRŽALKA 2029: #6 Moderné a digitálne služby pre občanov

Petržalka vo svojom pláne na najbližších 7 rokov nezabúda ani na modernizáciu služieb. Mestská časť Bratislava-Petržalka v uplynulom roku pripravila aj vďaka spolupráci s verejnosťou strategický dokument s názvom PETRŽALKA 2029. Ide o program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obsahujúci priority, ktoré chceme dlhodobo rozvíjať a implementovať v praxi. Súčasťou nášho programu je 7 podrobne […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.petrzalka.sk/2023-09-26-petrzalka-2029-6-moderne-a-digitalne-sluzby-pre-obcanov/.

Back to top button