Banská Bystrica

Pripravujeme stretnutie pracovných skupín k návrhu Akčného plánu na budúci rok

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027 sa v rámci plánovania venuje prioritne oblasti poskytovania plnohodnotných sociálnych služieb. Súčasne sú zohľadňované aj ďalšie oblasti systému sociálnej starostlivosti pre obyvateľov, s prihliadnutím na miestne špecifiká a potreby. Strategický dokument vytvára podmienky pre plánovanie, financovanie i získavanie mimorozpočtových zdrojov. Za týmto účelom organizuje samospráva […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2023/pripravujeme-stretnutie-pracovnych-skupin-k-navrhu-akcneho-planu-na-buduci-rok/.

Back to top button