Lazy pod Makytou

Posledná rozlúčka s pánom Ing. Štefan Blaho

parte ing. Štefan Blaho

Rok narodenia:
1945

Dátum úmrtia:
25. September 2023

Posledná rozlúčka:
30. September 2023

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Ing. Štefan Blaho.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime v sobotu 30. Septembra 2023 o 11.00 hodine pred domom smútku na cintoríne v Lazoch pod Makytou. Pohrebné obrady budú následne pokračovať na miestnom cintoríne.

The post Posledná rozlúčka s pánom Ing. Štefan Blaho appeared first on Evanjelický a.v. cirkevný zbor Lazy pod Makytou.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://lazypodmakytou.ecav.eu/2023/umrtie/posledna-rozlucka-s-panom-ing-stefan-blaho/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=posledna-rozlucka-s-panom-ing-stefan-blaho.

Back to top button