Senec

JESENNÉ UPRATOVANIE PRE RODINNÉ DOMY SA ZAČÍNA UŽ OD 9. OKTÓBRA

 

 

Termíny: 41 a 42 kalendárny týždeň „KT“ – 9.-13.10.2023 a 16.-20.10.2023

 

Spôsob zberu: Oba týždne sa zbierajú odpady podľa vývozných zón odpadu z kuchyne, tzn. v 41 KT sa zbiera podľa harmonogramu vývozu určeného pre odpad z kuchyne a v 42 KT sa zber opakuje po tých istých zónach.

 

Odpad stačí vytriedený vyložiť pred svoju nehnuteľnosť do 7:00. Netreba ho nahlasovať. Odpad vyložený v termíne vývozu príslušnej zóny po 7:00 nemusí byť odvezený, lebo dovtedy prechádzame zóny kvôli plánovaniu trás.

 

Príklad: Nehnuteľnosť sa nachádza na Kalinčiakovej ulici, tzn. odvoz odpadu bude

v stredy 11.10. a 18.10.

 

Druhy preberaných odpadov: objemné odpady ako napr. sedačky roztriedené na drevo a poťahy zvlášť, otiepky narezané na cca 1,5m a zviazané, elektroodpady.

 

Drobný stavebný odpad a pneumatiky sa v rámci jarného upratovania nepreberajú. Drobný stavebný odpad majú možnosť pôvodcovia 6 dní v týždni odovzdať za poplatok na zberných dvoroch mesta. Pneumatiky sa odovzdávajú distribútorovi pneumatík (v predajni pneumatík, alebo tomu, kto pneumatiky vymieňa).

 

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.senec.sk/sk/aktualita/jesenne-upratovanie-pre-rodinne-domy-sa-zacina-uz-od-9-oktobra.

Back to top button