Rímskokatolícka cirkev

Cirkevní hudobníci z celého Slovenska sa stretli v Spišskej Kapitule

Na stretnutie prijalo pozvanie približne 50 cirkevných hudobníkov z celého Slovenska. Témou stretnutia bola Kancionálová tvorba v strednej Európe po II. vatikánskom koncile a súčasné trendy v cirkevnej hudbe.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230925031.

Back to top button