Východný dištrikt

90 rokov kostola v Závažnej Porube

Písal sa rok 1933, keď sa evanjelici v Závažnej Porube rozhodli, že si postavia svoj vlastný kostol, a to za rekordných 150 dní – od jari do jesene. Keďže v tých časoch v Európe zúrila hospodárska kríza, viac ako dvesto zdatných murárov zostávalo doma bez práce, a tak sa s plným nasadením pustili do stavebných prác. Už na jeseň roku 1933 evanjelický kostol v Závažnej Porube posvätil biskup Vladimír Čobrda. Po 90 rokoch si túto významnú udalosť pripomenul miestny Evanjelický cirkevný zbor spolu s  obcou, a to slávnostnými Službami Božími v nedeľu 24. septembra 2023. Biskup Východného dištriktu Peter Mihoč v kázni na text z Evanjelia podľa Matúša 17,6-9 uviedol: „Chrám je miestom Božej pravdy a našej premeny. Prosíme, aby svetlo Ježiša Krista v tomto chráme prinášalo do našich sŕdc pokoj a jednotu ducha.“ Na slávnosti sa okrem domácich viery zúčastnila Katarína Hudáková, konseniorka a administrátorka seniora Liptovsko-oravského seniorátu, kňazi z okolitých cirkevných zborov, predstavitelia  susedných obcí a mesta L. Mikuláš. Pri tejto vzácnej príležitosti starosta Závažnej Poruby Vladimír Mlynček spolu so zborovým farárom Vladimírom Pavlíkom ocenili členov cirkevného zboru, ktorí dlhoročne a obetavo zastávajú funkcie kostolníka, kurátora, kantora a iné. Zastúpenie na slávnosti mali aj Bohuslavice, partnerská obec Závažnej Poruby v Českej republike. V programe vystúpil zborový spevokol, liturgiu a spev hrou na organ sprevádzala Kvetoslava Antolová. V závere bohoslužobné zhromaždenie v modlitbe prosilo, aby „Pán zachoval príbytok Božieho slova a sviatosti aj pre ďalšie generácie“. Pri príležitosti 90. výročia postavenia a posvätenia kostola bola v jeho interiéri inštalovaná expozícia dobových fotografií, dokumentov a artefaktov, vrátane liturgických rúch. Program pokračoval v priestoroch obecného domu premietaním dokumentárneho filmu v réžii a produkcii Samuela Žiarana.  

E. Mihočová

Foto – E. Mihočová©Východný dištrikt
Automaticky prebrané zo zdroja: https://vdecav.sk/90-rokov-kostola-v-zavaznej-porube/.
Back to top button