Liptovský Ján

Konfirmácia 2023

V tomto roku osem mladých ľudí sa priznalo ku svojmu krstu, osvedčilo znalosť evanjelickej vierouky a sľubom vernosti sa stalo dospelými evanjelikmi.

Všetko sa začalo už v piatok, kedy rodiny konfirmandov pripravili chrám Boží na slávnosť.

Potom v sobotu sa konala skúška konfirmandov.

Nakoniec v nedeľu na slávnosti konfirmandi prijali konfirmačné požehnanie a stali sa dospelými kresťanmi.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.ecavliptovskyjan.sk/konfirmacia-2023/.

Back to top button