Spravodajstvo

Umenie na mieste X: Spolupráca prírody a umenia pozýva ľudí na návštevu Košického krajaNa Slovensku ojedinelý projekt organizácie Košice Región Turizmus ponúka 5 nových zaujímavých miest na stretnutia s umením v krajine. Prostredníctvom tzv. landartových diel propaguje ekologické dovolenkovanie v Košickom kraji a jeho návštevníkov podnecuje k úvahám o tom, ako spolupracujeme s prírodou.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.aktuality.sk/clanok/Rn4LOCV/umenie-na-mieste-x-spolupraca-prirody-a-umenia-pozyva-ludi-na-navstevu-kosickeho-kraja/.

Back to top button