Spravodajstvo

Zlato a striebro sú podľa investičných bankárov možnou poistkou proti inflácii

Keďže inflácia narúša hodnotu papierovej meny, hmotné aktíva, najmä drahé kovy, si často udržia svoju hodnotu vďaka rastúcemu dopytu a cenám. Tieto komodity sú tak vnímané ako poistky proti inflácii. Zároveň v prostredí, kde inflácia znižuje nominálne výnosy z konvenčných finančných, môžu hmotné aktíva, ako sú komodity, poskytnúť pozitívne reálne výnosy. Upozornila na to Saxo Bank.

“Určité komodity, ako sú energia a najmä vzácne kovy vrátane zlata a striebra, môžu počas obdobia stagflácie získať výhodu. Na druhej strane, poľnohospodárske produkty môžu byť pod negatívnym vplyvom vzhľadom na ich závislosť od spotrebiteľského dopytu, ktorý môže slabnúť pre nižšie disponibilné príjmy,” uviedol komoditný stratég Saxo Bank Ole Hansen s tým, že to isté by sa dalo povedať o priemyselných kovoch.

image

Medziročná harmonizovaná inflácia klesla, po 16 mesiacoch sa dostala pod desať percent

Pokračujúci dopyt po zelených transformačných kovoch by však mohol pridať niektoré z týchto kovov do skupiny komodít, ktoré potenciálne môžu profitovať zo stagflácie.

V prostredí stagflácie, kde štandardné finančné aktíva, ako sú akcie, môžu mať nedostatočnú výkonnosť, sa investori často snažia diverzifikovať. Výkonnosť portfólia potenciálne zvyšujú komodity, pretože ponúkajú triedu aktív s minimálnou koreláciou. Centrálne banky sa môžu zdráhať zvyšovať úrokové sadzby v podmienkach stagflácie. Majú totiž strach z ďalšieho brzdenia ekonomického rastu.

Slabší dolár môže tiež spôsobiť, že komodity denominované v dolároch budú dostupnejšie pre nedolárových kupujúcich, čo môže zvýšiť dopyt a ceny. Saxo Bank upravila svoj výhľad pre americkú ekonomiku na rok 2024. Predtým očakávala, že sa vyhne recesii, teraz však očakáva miernejšiu formu stagflácie, ktorú charakterizuje pomalý hospodársky rast spojený s pretrvávajúcou infláciou.

Dôvodom úpravy je výrazný nárast reálnych úrokových sadzieb, ktoré vyhnali náklady na financovanie takmer na neprekonateľnú úroveň, čo sa odzrkadlilo aj v nedávnom znížení ratingu USA zo strany agentúry Fitch.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://hn24.hnonline.sk/hn24/96105152-zlato-a-striebro-su-podla-investicnych-bankarov-moznou-poistkou-proti-inflacii.

Back to top button