Rímskokatolícka cirkev

Z Lúrd sa vrátilo domov 400 účastníkov 17. slovenskej púte chorých

Z Lúrd sa dnes vrátilo takmer 400 ľudí zo Slovenska, ktorý sa zúčastnili na 17. slovenskej púti chorých. Na celosvetovo známe mariánske pútnické miesto ich pozvalo Združenie Rodina Nepoškvrnenej.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230919032.

Back to top button