Spravodajstvo

Voliť v parlamentných voľbách je príležitosť ovplyvniť dianie v krajine: nestraťme juPrávo voliť je jedno zo základných práv každého občana Slovenskej republiky. V kontexte toho, do akej miery vie v zastupiteľskej demokracii občan ovplyvniť dianie okolo seba, je právo voliť najsilnejším nástrojom s vplyvom na ďalšie politické, spoločenské a ekonomické smerovanie krajiny.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.aktuality.sk/clanok/325an4e/volit-v-parlamentnych-volbach-je-prilezitost-ovplyvnit-dianie-v-krajine-nestratme-ju/.

Back to top button