Bratislava - Nové Mesto

Rozhodnutie – „Strešné fotovoltické zariadenie OMV – 39,105 kWp“, ktoré bude umiestnené na streche a prístrešku čerpacej stanice OMV, so súp. č. 3455, na ulici Račianska, na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 13073/4 a 13073/5, v katastrálnom území Nové Mesto

Rozhodnutie – „Strešné fotovoltické zariadenie OMV – 39,105 kWp“, ktoré bude umiestnené na streche a prístrešku čerpacej stanice OMV, so súp. č. 3455, na ulici Račianska, na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 13073/4 a 13073/5, v katastrálnom území Nové Mesto

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.banm.sk/rozhodnutie-stresne-fotovolticke-zariadenie-omv-39105-kwp-ktore-bude-umiestnene-na-streche-a-pristresku-cerpacej-stanice-omv-so-sup-c-3455-na-ulici-racianska-na-pozemkoch-reg-c-kn-parc-c-130734-a-130735-v-katastralnom-uzemi-nove-mesto/.

Back to top button