Bratislava - Petržalka

Rozhodnutie – Polyfunkčný komplex Matador, Kopčianska, Bratislava – Petržalka

č. 366/2023/06-RŠSÚ/Gj-9    Kolaudačné rozhodnutie povoľuje užívanie stavebného objektu – SO 06 Areálové komunikácie_ SO 06.01 Areálové komunikácie, 1. etapa, SO 06.02 Areálové komunikácie, 2. etapa (časť), SO 07 Areálové parkovacie stojiská _ SO 07.1 Areálové parkovacie stojiská – rezidenčné, 1. etapa, SO 07.2 Areálové parkovacie stojiská – rezidenčné, 2. etapa (časť)., SO 07.3 Areálové parkovacie […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.petrzalka.sk/2023-09-19-kolaudacne-rozhodnutie-povoluje-uzivanie-stavebneho-objektu-so-06-arealove-komunikacie_-so-06-01-arealove-komunikacie-1-etapa-so-06-02-arealove-komunikacie-2-etapa-cast-so-07-arealove-parkov/.

Back to top button