Kežmarok

Oznámenie o doručení písomnosti – Katarína Bohonyová

Oznámenie o doručení písomnosti    Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občana menom:                              Katarína Bohonyová, bytom Kežmarok  že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.kezmarok.sk/oznamy-mesta/2023/oznamenie-o-doruceni-pisomnosti-katarina-bohonyova/.

Back to top button