Rímskokatolícka cirkev

Odpustová slávnosť v Kežmarku bola zameraná na pomoc misiám

V nedeľu 17. septembra oslávili veriaci vo farnosti Kežmarok titul tamojšej baziliky pri príležitosti sviatku Povýšenia Svätého kríža. Hlavným celebrantom a kazateľom bol Ivan Kňaze, národný riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230919031.

Back to top button