Liptovsko-oravský seniorát

Deň LOS 2023

V nedeľu, 10. septembra 2023, sa v priestoroch Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš uskutočnil Deň Liptovsko-oravského seniorátu s témou V Jeho službe. Venovaný bol odkazu života a služby br. farára Michala Maderu, ktorí sa vo vojnových časoch podieľal na záchrane židovských detí.

Program pre najmenších bol v evanjelickom zborovom dome. Témou o Ester poslúžila ses. Janka Forgáčová.

The post Deň LOS 2023 first appeared on Liptovsko-oravský seniorát.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://ecavlos.sk/den-los-2023-2/.

Back to top button