Zber šatstva 12.6.2023 – 14.06.2023

Obec Nová Ľubovňa vyhlasuje ZBER ŠATSTVA, ktoré môže byť ešte ďalej použité, resp. recyklované. Šatstvo, uložené v plastových vreciach, môžete doniesť do objektu bývalých garáží (na IBV smer Kolačkov) – pondelok, utorok, stredu od 12.6.2023 – 14.06.2023, časový rozpis nájdete v prílohe. Zároveň týmto napomôžete k navýšeniu triedeného odpadu. Ďakujeme za zodpovedný prístup k životnému prostrediu…

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.novalubovna.sk/clanky-detail/zber-satstva/.

Back to top button