Svätý Otec načrtol usmernenia, ktoré sú dôležité pri formácii seminaristov

Pápež František počas svojho pontifikátu načrtol niektoré usmernenia, ktoré považuje za dôležité pri formácii seminaristov. Za podstatný považuje napríklad komunitný aspekt.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230607034.

Back to top button