Predseda ZMOS Jozef Božik sa stretol s predstaviteľmi Slovenskej sporiteľne a VÚB banky

Bratislava – 7. júna 2023 – Najmä o doterajšej spolupráci a možnostiach jej ďalšieho rozvoja v prospech miest a obcí hovoril predseda ZMOS Jozef Božik s predstaviteľmi Slovenskej sporiteľne a VÚB banky. Obidve bankové inštitúcie sú partnermi ZMOS.Ich predstavitelia v úvode stretnutia, ktoré sa v priestoroch Kancelárie ZMOS v Bratislave konalo v stredu 7. júna 2023, zablahoželali Jozefovi Božikovi k zvoleniu do funkcie predsedu ZMOS.„Obidve bankové inštitúcie sa dlhodobo angažujú v prostredí územnej samosprávy. Žijeme dobu, ktorá je veľmi náročná, či sa nám to páči alebo nepáči, viaceré samosprávy musia zabezpečiť realizáciu investičných aktivít aj prostredníctvom úverov. V čase cválajúcej inflácie a znížených rozpočtov samospráv je to častokrát nevyhnutnosť,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik. Jedna zo spoločných aktivít, ktorá začala v týchto dňoch, je Finančná akadémia. Slovenskú sporiteľňu na stretnutí zastupoval riaditeľ verejného a neziskového sektoru Stanislav Plevák a marketingový zástupca Roman Jazudek. Za VÚB banku s predsedom ZMOS rokoval jej vrchný riaditeľ firemného bankovníctva a člen predstavenstva Andrej Viceník a akvizičný riaditeľ Ľubor Labanič. 

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.zmos.sk/oznamy/predseda-zmos-jozef-bozik-sa-stretol-s-predstavitelmi-slovenskej-sporitelne-a-vub-banky–.html.

Back to top button