Druhé kolo prijímacích skúšok na stredné školy v Trnavskom kraji

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja zverejnili zoznam voľných miest pre študentov prvých ročníkov pre školský rok 2023/2024. Spolu 27 […]

Príspevok Druhé kolo prijímacích skúšok na stredné školy v Trnavskom kraji je zobrazený ako prvý na TTSK.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://trnava-vuc.sk/druhe-kolo-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly-v-trnavskom-kraji-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=druhe-kolo-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly-v-trnavskom-kraji-2.

Back to top button