Detská olympiáda v Základnej škole

Dňa 1.6.2023 sme sa zúčastnili detskej olympiády, ktorú zorganizovala naša ZŠ na počesť osláv 40. výročia otvorenia a tak sa táto olympiáda niesla v tomto duchu.Základný kameň novej školy bol položený dňa 29. augusta 1975. Samotná výstavba školy bola ukončená v školskom roku 1982/83. Dňa 30. augusta 1982 bola slávnostne za prítomnosti žiakov, učiteľov, rodičov a hostí prestrihnutá páska.Pedagógovia si dali naozaj záležať, aby tieto oslavy zodpovedali krásnemu výročiu. Otvorenie tejto športovej časti osláv bolo o 8:00 hodine slávnostným nástupom družstiev, ktoré súťažili v rôznych kategóriách a súťažiach. Nechýbalo slávnostné nosenie vlajky, či zapálenie olympijského ohňa. Žiaci v duchu fair play súťažili pod dohľadom svojich triednych učiteľov. Celý deň sa niesol v honosnom duchu osláv na chodbách nechýbala výzdoba, torty, propagačné materiály a všade panovala oslavná nálada. Veríme, že táto škola poslúži všetkým žiakom ešte dlhé roky.Detská olipiáda v ZŠ, foto K. Kapralová, fotogaléria… 

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obeclubica.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=472358.

Back to top button