Voľné miesta pre druhé kolo prijímacieho konania na stredné školy na školský rok 2023/2024

Druhé kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest na stredných školách bude dňa 20. júna 2023. K dnešnému dňu je na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK voľných približne 521 miest, z toho 314 v maturitných študijných odboroch. Tieto čísla sa ale ešte stále menia.

Ďalšie voľné miesta môžu byť na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS, súkromných a cirkevných zriaďovateľov.

Druhé kolo prijímacieho konania

Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/volne-miesta-pre-druhe-kolo-prijimacieho-konania-na-stredne-skoly-na-skolsky-rok-2023-2024/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=volne-miesta-pre-druhe-kolo-prijimacieho-konania-na-stredne-skoly-na-skolsky-rok-2023-2024.

Back to top button