Tím Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti viedol misie vo Vydrníku

V dňoch od 27. mája do 4. júna 2023 sa konali sväté misie vo farnosti Vydrník v Spišskej diecéze. Misijný tím Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti tvoril P. Pavol Noga, CM a P. Dominik Pavol, CM.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230605022.

Back to top button