Počet pracujúcich sa medziročne zvýšil. Pribudlo ich najmä v službách a v Bratislavskom kraji

Na slovenskom trhu práce pracovalo v 1. štvrťroku tohto roka takmer 2,580 milióna osôb. Počet pracujúcich sa medziročne zvýšil o 6 500 osôb.

Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa medziročne zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu na 76,8 percenta. Informoval o tom v pondelok Štatistický úrad.

“Prírastok počtu pracujúcich zaznamenalo celkovo 11 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. V službách pribudlo takmer 63-tisíc pracovníkov, vo výrobných odvetviach, naopak, počet pracujúcich klesol o 56-tisíc osôb,” vyčíslili štatistici.

Služby, najviac poškodené dôsledkami pandémie, tak pokračovali v medziročnom náraste počtu pracujúcich. Zamestnanosť tu aktuálne vzrástla o 4 percentá. Pracovalo v nich približne 1,622 milióna osôb, teda takmer 63 percent všetkých pracujúcich.

Z regionálneho hľadiska počet pracujúcich počas 1. štvrťroku medziročne vzrástol v štyroch z ôsmich krajov, najviac v Bratislavskom kraji o vyše 4 percentá.

V regióne s najvyšším podielom na zamestnanosti tak medziročne pribudlo približne 15-tisíc pracujúcich. Miernejší rast bol v Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji.

“Najnižšiu mieru zamestnanosti má dlhodobo Prešovský kraj, na začiatku tohto roka to bolo 70,9 percenta. Naopak, Bratislavský kraj si ako jediný zo všetkých krajov SR udržiaval v prvom štvrťroku 2023 mieru zamestnanosti nad úrovňou 85 percent,” priblížil úrad.

V Bratislavskom kraji nastal aj najvýraznejší medziročný nárast miery zamestnanosti, a to o 2,2 p. b.

Za prácou do zahraničia vycestovalo podľa štatistikov v 1. štvrťroku približne 119-tisíc občanov Slovenska, čo bolo o 8,2 percenta viac ako v rovnakom období pred rokom. Pracovali najmä v stavebníctve, priemysle a v zdravotníctve a sociálnej pomoci.

“Podstatná väčšina tých, čo v zahraničí pracovali alebo dochádzali za prácou do zahraničia, pochádzala z Prešovského kraja (25-tisíc osôb), Nitrianskeho kraja (vyše 24-tisíc osôb) a z Košického kraja (približne 20-tisíc osôb). Medziročný nárast bol v Košickom kraji o 53 percent, v Nitrianskom kraji o 47 percent a v Trnavskom kraji takmer o 32 percent,” doplnili štatistici.

 

Automaticky prebrané zo zdroja: https://hn24.hnonline.sk/hn24/96086839-pocet-pracujucich-sa-medzirocne-zvysil-pribudlo-ich-najmae-v-sluzbach-a-v-bratislavskom-kraji.

Back to top button