PSBECAV Slovo a zasľúbenie

Matej Alcnauer- 1.6.2023
Biblický text: Ag 2, 9
Pieseň: Tam, tam pred Tvoju svätú tvár (Spevokol CZ Príbelce)

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.youtube.com/watch?v=NpiCW5Z1B3M.

Back to top button