Príhovory, ktoré zazneli na pohrebnej svätej omši za arcibiskupa Tkáča

Počas dnešnej pohrebnej svätej omše za zosnulého košického emeritného arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča zazneli viaceré príhovory. Prinášame ich plné znenie.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230530027.

Back to top button