Mesto Žilina oznamuje 3 voľné pracovné miesta – referent stavebného poriadku

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina oznamuje 3 voľné pracovné miesta,  ktoré budú obsadené výberovým pohovorom na pozíciu: Stavebný úrad – referent stavebného poriadku Predpokladaný termín nástupu: 3 pozície ihneď (z toho jedna pozícia zástup za dlhodobú PN)   Základné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného alebo právneho zamerania a 2 roky […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.zilina.sk/oznamy-mesta/2023/mesto-zilina-oznamuje-3-volne-pracovne-miesta-referent-stavebneho-poriadku-2/.

Back to top button