Modlitba s evanjeliom – Zoslanie Ducha Svätého

Farnosti Kežmarok a Saletíni na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici Vám pred každou nedeľou ponúkajú modlitbu inšpirovanú nedeľným evanjeliom. Môže byť modlitbou, ktorú sa pomodlíme v nedeľu ako jednotlivci, alebo v našich rodinách a spoločenstvách. Môžete ju šíriť prostredníctvom sociálnych sietí aj ostatným… Ďakujeme.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.

Príspevok Modlitba s evanjeliom – Zoslanie Ducha Svätého je zobrazený ako prvý na Farnosť Kežmarok.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.fara-kezmarok.sk/blog/modlitba-s-evanjeliom-zoslanie-ducha-svateho/.

Back to top button