Aktuálne oznamy k 28. máju 2023

Dnes bude  o 17.00 hod. bude Veľká večiereň s modlitbami na kolenách. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. Tento rozpis je však potrebné aktualizovať. Tí, ktorí máte záujem prichádzať a bdieť pred eucharistickým Kristom, zapíšte sa vzadu na papier do pripravenej tabuľky. Platí […]

Automaticky prebrané zo zdroja: http://sidlisko3.sk/aktualne-oznamy-k-28-maju-2023/.

Back to top button