Pripomenuli si 40. výročie tzv. Akcie Vír – zásahu ŠtB proti františkánom

Konfederácia politických väzňov Slovenska, školské sestry sv. Františka a bratia františkáni si 27. marca 2023 v dome na ulici Na Križovatkách v Bratislave – Trnávke pripomenuli 40. výročie tzv. Akcie Vír.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230328019.

Back to top button